Het Alternatief 

 Tijd voor vernieuwing
Geachte heer Philippens,We hebben gisteravond de ‘Motie van Walging’ van Dhr. Kompier besproken in een ingelaste ledenvergadering.


In de motie wordt door Dhr. Kompier onze campagne gekwalificeerd als een ‘guerilla-campagne’ en staat dat we misbruik hebben gemaakt van het Vaalser Weekblad.


We hebben het campagnemateriaal nogmaals bekeken. De leden staan 100% achter het verkiezingsprogramma, de artikelen in het Vaalser Weekblad en het Vaalser Waakblad. Het zijn inhoudelijke goede stukken en er wordt zeker niet op de man gespeeld. 


We gaan er dan ook vanuit dat de kwalificaties van Dhr. Kompier betrekking hebben op de punten 3 (interventie) en 5 (laster).


Punt 3, interventie door politie


Een lid van Het Alternatief heeft een lid van de PvdA geïnformeerd over het onrechtmatig plaatsen van verkiezingsborden. Dit was op de markt. Er was geen politie aanwezig. De PvdA heeft dit verhaal opgeblazen, naar ik aanneem, omdat zij dachten dat ze daar hun voordeel mee konden doen. De PvdA heeft dit bij handhaving neergelegd met wie een gesprek is gevoerd. Hierbij was ook een wijkagent aanwezig die direct concludeerde dat er niets onrechtmatigs had plaatsgevonden. Er was dus geen interventie. De politie kan dit verhaal bevestigen. Dit is een verzonnen verhaal, ‘Fake News’ dus.


Punt 5, laster


Tot zover dus geen enkele grond voor de ingediende motie. Wat overblijft is punt 5 waarin 

Het Alternatief van laster wordt beschuldigd. Dhr. Kompier refereert hier mogelijk naar een gedeelte van een gelekt pikant messenger onderonsje is gepubliceerd op de facebooksite van Het Alternatief. Ik heb dit direct laten verwijderen zodat het er slechts een paar minuten op heeft gestaan. 


De PvdA is overigens zelf verantwoordelijk voor de verdere brede verspreiding van dit artikel. De authenticiteit van de publicatie staat overigens niet ter discussie. Van laster kan dan ook geen sprake zijn getuige ook het feit dat Dhr. Kompier inmiddels zijn facebooksite heeft verwijderd. De leden van Het Alternatief zijn van mening dat dit facebookgesprek niet had moeten worden geplaatst. Als je bestuurlijke moraal als speerpunt maakt van je programma dan moet je natuurlijk zelf wel het goede voorbeeld geven.


Het Alternatief heeft dan ook geworsteld met de vraag of hier een formeel excuus op zijn plaats zou zijn. De reden dat we hier niet voor hebben gekozen is gelegen in het feit dat de PvdA een lastercampagne heeft gevoerd tegen Het Alternatief die al begonnen is ver voor de verkiezingen. Ik noem hierbij de feiten die ook in uw bezit zijn :


Eind 2016 hebben 6 leden van de PvdA zich schuldig gemaakt aan laster met als doel leden te weren van de kieslijst. Ze hebben de lijstrekker van 2014 en toenmalige voorzitter van de afdeling beschuldigd van intimidatie en bedreiging. Ook toen al een verzonnen verhaal zonder enig bewijs. Dit royement is begin september 2017 voorgelegd aan de toetsingscommissie van de PvdA die op 22 december, een week nadat de PvdA verkiezingslijst is vastgesteld, oordeelt dat zij geen enkele grond voor het royement hebben kunnen vinden en dat het royement onrechtmatig was. Operatie geslaagd, patiënt overleden. De PvdA betaalt slechts een gedeelte van de gemaakte juridische kosten. De PvdA verliest het merendeel van zijn leden en gaat vrolijk voort. Geen rectificatie, geen excuses, niets. Eind 2017 is Het Alternatief opgericht.


De lastercampagne werd begin 2018 voortgezet. Op facebook werd gezegd dat het voormalig afdelingsbestuur de PvdA verkiezingsborden niet wilde teruggeven. Los van het feit dat dit verzoek nooit is gedaan waren er ook geen borden meer. Ook heeft de PvdA leden op pad gestuurd met allerlei beschuldiging aan ons adres. Zo zouden leden van Het Alternatief geld uit de kas van de PvdA hebben ontvreemd. Allemaal verzonnen beschuldigingen die niet hard te maken zijn. Fake News waarmee de kiezer is misleid en Het Alternatief zwart is gemaakt. 


De PvdA heeft met de hakken over de sloot nog een 2-de zetel gekregen. Dhr. Kompier heeft in 4 jaar bijna de helft van zijn stemmen verloren. De kiezer heeft gesproken en 2 nieuwe partijen in de raad gekozen. Dhr. Kompier toont zich een slecht verliezer.

Op deze pagina bieden wij gepubliceerd materiaal van de laatste raadsperiode aan.

Zoals U zeker zelf weet, zijn er twee goede manieren een besluit te nemen over de te kiezen partijen. Een daarvan, is na te gaan, wat de betreffende partij in de vorige raadsperiode zoal gedaan heeft.

De andere manier is het lezen van het programma....
En weer  een geweldig staaltje eigenbelang van de Fractie Lokaal! 


 

Redactie 1Limburg
Geplaatst opwoensdag 4 november 2015 - 12:03


Het CDA in Vaals wil dat een in september genomen raadsbesluit alsnog vernietigd wordt. Reden daarvoor is de relatie die wethouder Jean-Paul Kompier heeft met een topambtenaar in de gemeente.


Dat schrijft het CDA aan burgemeester Reg van Loo. 

Vriendin
Volgens het CDA is er sprake van belangenverstrengeling. "Er wordt middels het genomen raadsbesluit een nieuwe taak, inclusief bijbehorende fte's voor de desbetreffende beleidsambtenaar gecreëerd", aldus het CDA in de brief aan de burgemeester. 

Afspraken
De relatie tussen ambtenaar en wethouder was bekend bij de gemeente - al was die niet zelf door Kompier gemeld - en er waren dan ook afspraken over gemaakt. Volgens het CDA heeft Kompier die echter aan de laars gelapt. Zo zou hij samen met zijn vriendin een presentatie over het onderwerp hebben gegeven. 

Vernietigd
De partij verwijt de wethouder bovendien dat hij zich ook nog eens inhoudelijk in de discussie gemengd heeft en wil daarom dat het raadsbesluit (Strategisch ondernemerschap) vernietigd wordt. "Mocht burgemeester Van Loo besluiten ons verzoek af te wijzen, dan richten wij ons rechtstreeks tot de Kroon", schrijft het CDA.
Redactie 1Limburg
Geplaatst opvrijdag 6 november 2015 - 14:51


Burgemeester Reg van Loo van Vaals gaat niet in op het verzoek van het CDA om een raadsbesluit te laten vernietigen.


Het CDA vindt dat het besluit, over strategisch ondernemerschap, niet objectief tot stand is gekomen.

Liefdesrelatie
Wethouder Jean-Paul Kompier en een ambtenaar waren bij het besluit betrokken, terwijl die twee een liefdesrelatie hebben. Dat kan niet door de beugel, meende het CDA.

Maar burgemeester Van Loo ziet hierin geen reden het besluit voor vernieting voor te dragen bij het Rijk. Het besluit is niet in strijd met de wet en gaat ook niet tegen het algemeen belang in, schrijft de burgemeester.

Lees ook: Vaals wil juridisch advies over 'liefdesbesluit'

Te laat
Daarnaast is het verzoek van het CDA twee dagen te laat ingediend. Ook om die reden komt het niet voor vernietiging in aanmerking. Van Loo laat nog wel even kijken naar de gemaakte werkafspraken over zaken waar zowel de wethouder als zijn vriendin de ambtenaar bij betrokken is. 

Wethouder Kompier zei eerder al dat het CDA "politieke spelletjes speelt."